Kinderoefentherapie

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag!

Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig.

Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Behandeling 4-12 jaar, het basisschoolkind

  • Vaak struikelen of vallen
  • Moeite met leren fietsen
  • Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, ballen
  • Moeite met leren zwemmen of meekomen met sporten en spel
  • Opvallende onhandigheid, eventuele diagnoses DCD, dyspraxie
  • Houterig bewegen
  • Moeite met zelfredzaamheid zoals aankleden, drinken inschenken, eten met bestek, veters strikken
  • Problemen met knutselen
  • Problemen met leren schrijven
  • Tablet nek
kinderoefentherapie-small

Het motorische onderzoek

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft (de hulpvraag). Tijdens het motorisch onderzoek wordt het motorisch func­tioneren van het kind in kaart gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motorische tests, vragenlijsten en een observatie.

Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut, indien mogelijk samen met het kind en ouders, behandeldoelen en een behandelplan op. Dit wordt weergegeven in een verslag. Het verslag wordt vervolgens met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk is op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Behandeling kinderoefentherapie

Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen om thuis te oefenen. Gedurende de behandel­periode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.

Indien nodig zal een kinderoefentherapeut, na goedkeuring van ouders, contact opnemen met de (gym) leerkracht van het kind. Zo kunnen de geleerde vaardigheden eenvoudig in het dagelijks leven worden toegepast.

Wilt u een afspraak maken voor uw kind?

Dat kan via het onderstaande formulier!

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid